Favamill products

Våra Bondbönor är vår stolthet

Finska bondbönor är den viktigaste ingrediensen i våra produkter. Ju soligare det är under växtperioden, desto mer protein innehåller bönorna vid skörden.