Integritetspolicy

Då du besöker Verso Foods webbplats skyddar vi din integritet i enlighet med personuppgiftslagen och EU-bestämmelserna om skydd av personlig integritet. Vi för statistik och samlar in generell information om bland annat antal besökare. Dessa data kan överlåtas till tredje part, men det är inte möjligt att identifiera enskilda personer utifrån dem. Det är möjligt att vi frågar efter dina personuppgifter för att kunna svara på respons och frågor. Vi lämnar aldrig ut denna information till tredje part utom då det krävs i lag.

Verso Food förbehåller sig rätten att när som helst modifiera eller radera sidor eller begränsa eller förhindra åtkomsten till dem. Verso Food svarar inte för innehållet på webbplatser som är länkade via företagets webbplats och som har skapats eller publicerats av någon annan än Verso Food. Trots både fysiska och digitala metoder för att skydda webbtjänsten kan Verso Food inte garantera att webbplatsen är absolut fri från virus.